Tarihi YerlerKonyaaltı İlçe Sınırlarındaki Tarihi Yerler:

Arapsuyu Roma Köprüsü (Tenedos)
Trebenna Antik Kenti,
Onobara Antik Kenti,
Kelbessos Antik Kenti,
Roma Hamamı,
Hayıtlıgöl mezar oyuğu (Chamosorium)
Elmasuyu Harabeliği (Sardessos)
Haçlı sığınak ve Sıçan Adası (Lyrnatela) İlçemizde görülmeye değer antik yerleşim alanları olarak karşımıza çıkmaktadır.

ROMA HAMAMI:
Konyaaltı’nın en eski kalıntılarından olan Hamam MS. 3. Yüzyılda yapılmıştır.
6. Yüzyılda geçirdiği yangından sonra 14. Yüzyıla kadar önemli yapısal ve işlevsel değişiklere uğramıştır.
Yapının moloz taşlarla örülmüş ve önemli bir bölümü hala ayakta olan duvarları mermer plakalarla, tonozların iç kısımları beyaz sıvayla kaplıdır. Tüm yapının kiremitle örtülmüş olduğu tahmin edilmektedir.
Roma mimarisinin bütün özelliklerini taşıyan tarihi hamamın, her biri farklı işlev gören ve tonozlu odalardan oluşan, soyunma (Apodyterium), soğukluk (Frigidarium), ılıklık (Tepidarium), sıcaklık (Caldarium), Spor alanı (Palaestra) bölümleri mevcuttur.
Yapı, güneydoğu cephesi boyunca uzanan ve üzerinde giriş kapısının da yer aldığı dikdörtgen ölçülerinde, tabanı çakıl döşeli bir avluya sahiptir . Avlunun güney kısmında yarım daire şeklinde soğuk su havuzu vardır. Bunun hemen yanındaki yan yana iki tonozlu bölümden biri soyunma yeri (Apodyterium 1 ) diğeri çeşmedir. Bu bölümler, dikdörtgen biçimindeki  tonozlu bir alana (Frigidarium) açılır. Buradan, yapının güneybatı cephesi boyunca yan yana sıralanmış Tepidarium 1  (T 1), Tepidarium 2 (T 2) ve servis odası olmak üzere üç bölümün bulunduğu kısıma geçilir. Ilık mekanlar diye isimlendirilen  T1 ve T2’nin tabanlarında kiremit plakalar döşelidir.T2’de yarım daire şeklinde, küçük bir havuz mevcuttur.
Bu mekânlara paralel olarak, kuzey doğu cephesinde yer alan ve kemerli geçişlerle bağlantılı 4 bölüm daha vardır. Bunlar  sırasıyla, Apodyterium2, Caldarium1 (C1), Caldarium2 (C2), Caldarium3 (C3) tür. Güney batıdaki açık alan etrafı alçak duvarlarla çevrilmiş bir Palaestra görünümündedir.  Caldarium1’de yarım daire şeklinde, küçük bir havuz ile Prefurnium (ocak) yer alır. Apodyterium 2’de  bir adet su deposu vardır.
Sıcak ve ılık mekânların hepsinin alttan ve duvardan ısıtma sistemleri (Hypocaustum sistemi) mevcuttur.
Dikdörtgen ve yuvarlak tuğlalarla örülmüş ayaklar üzerinde yükseltilmiş taban şimdilerde tamamen yıkılmıştır. Duvardaki sıcak hava dolaşımı sistemi,  duvar çivilerine oturtulmuş kaplama plakalarıyla oluşturulan menfezlerle sağlanmıştır.