“Dört Mevsim Konyaaltı” Fotoğraf Yarışması için Muvafakatname

BATAB
“Dört Mevsim Konyaaltı” Fotoğraf Yarışması
(18 yaş ve altı katılımcılar için)
Veli/Vasi Müracaat Formu ile Muvafakatnamesi
 
18 Yaş ve Altı Katılımcının
TC Vatandaşlık No              :      
Adı Soyadı                          :                                                                                          
Doğum Tarihi/Yeri              :                                                                                          
Ev Adresi                            :                                                                                          
                                                                                                                                       
Telefon                               : 0                                     GSM: 0                                     
E-posta Adresi                    :                                         @                                             
(Öğrenci ise) Okulun Adı    :                                                                                          
Sınıfı ve No’su                    :                                                                                           
 
Sıra No Eser Adı Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl
1    
2    
3    
4    
Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.
Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda eserimin/eserlerimin kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için BATAB’a izin/muvafakatname verdiğimi peşinen kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.
 
Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
 
 
Notlar:
1- Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek  yaziisleri@konyaalti.bel.tr  e-posta adresine en geç       22 Haziran 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar gönderilecektir.
2- Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden BATAB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.
3-  

 
BATAB
“Dört Mevsim Konyaaltı” Fotoğraf Yarışması
Müracaat Formu ile Muvafakatnamesi
 
 
Katılımcının
TC Vatandaşlık No              :      
Adı Soyadı                          :                                                                                         
Doğum Tarihi/Yeri              :                                                                                         
Ev Adresi                            :                                                                                         
                                                                                                                                       
Telefon                               : 0                                     GSM: 0                                     
E-posta Adresi                    :                                         @                                             
(Öğrenci ise) Okulun Adı    :                                                                                          
Sınıfı ve No’su                    :                                                                                          
 
Sıra No Eser Adı Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl
1    
2    
3    
4    
Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.
Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda eserimin/eserlerimin kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için BATAB’a izin/muvafakatname verdiğimi peşinen kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.
 
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
 
Notlar:
 1.  Bu belge katılımcılar tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek  yaziisleri@konyaalti.bel.tr  e-posta adresine en geç 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar gönderilecektir.
 2. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden BATAB sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.