Birliğin Tarihçesi

Birliğimizin ilk kuruluşu; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4. maddesi ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3. maddesine göre, Resmi Gazetenin 13.02.2008 tarih 26786 sayılı nüshasında yayımlanan, Bakanlar Kurulunun 04/02/2008 tarih ve 2008/13227 sayılı kararı ile “Antalya Boğaçayı, Çandır Çayı ve Göksu Çayı Turizmi Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği” olarak kurulmuş olup; daha sonra Birlik Meclisinin 25.05.2010 tarih ve 03 sayılı kararı ile, Birliğin adı ‘‘ Antalya Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’’ olarak, kısa adının “KONTAB”şeklinde anılmasına karar verilmiştir.

 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı “On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, 30/03/2014 tarihli Mahalli İdare Seçimleri sonrasında, mahalli idare üyemiz olan Antalya İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılması, yine üyelerimizden Bahtılı Köyü, Aşağıkaraman Köyü, Hacısekililer Köyü Hisarçandır Köy Muhtarlıklarının tüzel kişilikleri de kaldırılarak, Konyaaltı İlçe Belediyesinin mahallesi haline gelmesi, aynı zamanda mahalli idare üyemiz Konyaaltı Belediyesinin sınırlarının ilçenin mülki sınırları haline gelmiş olması ve Birliğimizin Konyaaltı İlçe sınırları dahilinde faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, Birlik Meclisinin 28.02.2014 tarihli toplantısında Birlik Tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması oy birliği ile uygun görülmüş; tüzük değişiklikleri Antalya Valisi Sayın Sebahattin ÖZTÜRK tarafından onaylanarak, yürürlüğe girmiştir.

Kemer Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 28 sayılı kararı ile Birliğimize katılma kararına istinaden, 5355 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Birlik Meclisimizin 10.04.2015 tarih ve 01 sayılı kararı ile Kemer Belediyesinin Birliğe katılımı oy birliği ile kabul edilmiş ve söz konusu katılım kararı, Antalya Valisi Sayın Muammer TÜRKER tarafından onaylanmıştır.
Birliğimizin gelişmeye ve faaliyet alanını genişletmeye dönük bu çalışmaları sonrasında; Birlik Meclisimizin 28.05.2015 tarih ve 07 sayılı kararı ile Birliğimizin adı; “Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Turizm Birliği” olarak, kısa adının da; “BATAB” şeklinde anılmasına karar verilmiştir.

Birliğimize Kemer Belediyesinin dahil olma talebi, Birlik Meclisimizin 10.04.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantısında 01 sayılı karar ile kabulüne karar verilmiş olup;  Antalya Valimiz Sayın Muammer TÜRKER tarafından onaylanmıştır.

Yine, mahalli idare üyemiz Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2015 ayı meclis toplantısında, Birliğimizden ayrılma kararı vermiştir.

 Birliğimize, Döşemealtı Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarihinde 62 sayılı karar ile almış oldukları Birliğimize katılma yönündeki kararlarına istinaden, Birlik Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 01 sayılı kararı ile de Döşemealtı Belediyesi’nin Birliğimize katılımları oy birliği ile kabul edilmiştir. Birlik Meclisimizin bu kararı, Antalya Valimiz Sayın Muammer TÜRKER tarafından da onaylanarak, yürürlüğe girmiştir.

Bu arada Kemer Belediyesi, 15.04.2016 tarih ve 4807 sayılı yazı ile Birliğimizden ayrılmış bulunduklarını bildirmiştir.

Birliğimize, İlimiz batı ilçe belediyelerinin katılım çalışmalarına devam edilmektedir
 
Birliğimizin faaliyet alanı; Batı Antalya bölgesinden Birliğe katılan tüm belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar nitelikte olup; çalışma süresi sınırsızdır.