Birliğin Hedefleri

-Birliğe üye mahalli idarelerle, büyük ve küçük çaplı turizm işletmelerini, deniz turizm tesisini bir araya getirerek, bölgenin turizm, kültürel ve tanıtımına yönelik sorunlarının çözümünde ortak kararlar alınması ve kararların uygulanmasında ortak bütçe kullanılarak hem ekonomik hem de kalıcı çözümler üretilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi planlanmaktadır.
 
-En etkin tanıtım yöntemi olan “yerinde tanıtım” için bölge halkını, turizmcileri, personeli bilinçlendirmeye yönelik turizm uzmanlarının, akademisyenlerin ve proje uzmanlarının birlikte hazırlayacağı projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
 
-Bölge turizmin altyapısının geliştirilmesine yönelik alternatif turizmin gelişimine etken olacak projelerle; altyapının yapımı, güçlendirilmesi, bölgenin tanıtımı ve turizme kazandırılması sağlanacaktır.
 
-Bölgenin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik ortak projeler hazırlanması, Birliğin sınırları içerisindeki bölgenin turizm dökümünün çıkarılması, geleceğe yönelik çalışmalarda istatistikî verilerin dikkate alınması; ayrıca, bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkânı kabul edilen kırsal bölgelerde “sürdürülebilir eko-turizm projesi” geliştirilerek uygulamasına devam edilecektir.
 
-Bölge turizminin gelişmesi ve tanıtımı için ulusal ve uluslar arası turizm fuarlarına katılım sağlanarak; İlimizin ve bölgenin tüm değerlerinin tanıtımı gerçekleştirilecektir.
 
- Turizm amaçlı kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalarda bulunularak; turizmin çeşitlendirilmesi hususunda projelerin hayatiyete geçirilmesi sağlanacaktır.