Batab Hakkında

Birliğin görevi; batı Antalya Bölgesinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamaktır.

Diğer taraftan; turizm sektörü temsilcileri ile birlikte hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sorunların belirlenerek çözüm yollarını bulunması ve tanıtımda uzman kadrolarla kalıcı çalışmaların ortaya konulması amaçlamaktadır.

Birlik, tüm bu hizmetleri verirken yaptırım gücünü; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve ilgili mevzuattan, gelirlerini de Birlik meclisinin doğal üyesi olan Konyaaltı Belediyesi ve Döşemealtı Belediyesi ile konaklama ve deniz turizm tesislerinin ödeyeceği katkı paylarından almaktadır.